Ebook [انجیرهای سرخ مزار محمدحسین محمدی] aircraft

characters انجیرهای سرخ مزار

?وتاه است حوادث داستان‌ها همه پیرامون جنگ‌های داخلی افغانستان می‌گذرد و قصۀ آدم‌های جنگ‌زده‌ای را روایت می‌کند که عمرشان را در.

review ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB ´ محمدحسین محمدی

انجیرهای سرخ مزار

جنگ سپری کرده‌اند زخمی شده‌اند زخم زده‌اند کشته‌اند و کشته شده‌اند آدم‌هایی که گاه خود نیز نمی‌دانند چرا تفنگ به دست گرفته‌اند. 37 27

محمدحسین محمدی ´ 7 Summary

انجیرهای سرخ مزار اولین مجموعه داستان نویسندۀ افغان، محمدحسین محمدی است که در ایران منتشر شده است این مجموعه دربرگیرندۀ ۱۴ داستان ?.


10 thoughts on “انجیرهای سرخ مزار

 1. says:

  جنازه های مان را از بین چاه کشیدند و همراه خودشان بردند بعد از چند روز، پای که روی مان مانده شد، بیدار شدیمگفتم «ما را یافتند»ءپدر گفت «آسوده بودیم، باز جنجال شد»ءکاکایم گفت «ها، ما را

 2. says:

  مرگ، کودکان و زنان سه عنصر تکرار شونده در داستان‌های این مجموعه استتلاش برای زنده ماندن و گریز از مرگ، روایت از عالم مردگان و کودکان

 3. says:

  به ادبيات افغانستان اميدوارم هم شعر هم داستان بنابراين چهار ستاره حقش است😃

 4. says:

  اکثر کتابخوان‌های ایرانی ادبیات افغانستان را فقط با خالد حسینی میشناسند اما افغانستان نویسنده‌های خوب بسیاری دارد اگر دلتان میخواهد کتابی بخوانید که از دل افغانستان برآ

 5. says:

  داستان کوتاه دشت لیلی خیلی قشنگ بود

 6. says:

  مجموعه داستان کوتاه انجیرهای سرخ مزار نوشته محمدحسین محمدی داستان

 7. says:

  نمره واقعی م 37 است راستش من عاشق نثر نویسندگان افغانستان هستموقتی داستانهایشان را میخوانم احساس میکنم زبان فارسی خیلی قدرتمندتر از چیزی است که فکرش را میکنیمالبته قبل از این مجموعه فقط چند داستان از رهنورد زریاب و رمان خوب آوازهای روسی از سید

 8. says:

  سیاه و تلخ، تلخ، تلخ اما مگر جنگ وجه زیبا هم دارد؟پن‌ نسبت به کتاب دیگر محمدی، از یاد رفتن، واژه‌های دری بیشتر بود که گاهی در واژه‌نامه‌ی انتهایی هم موجود نبودند، این مساله خواندنش را کم

 9. says:

  داستانهایی از شوربختی افغانها به زبان شیرین فارسی دری

 10. says:

  افغانستان واقعیجنگ واقعیآدم ها، رنج ها همانطور زنده و طپنده و بی تفاوت