[ebook Ebook] De Dertigjarige Oorlog BY Dick Harrison

read De Dertigjarige Oorlog

Or de Republiek der Verenigde Nederlanden was de strijd de voortzetting van de Tachtigjarige Oorlog Net als andere protestantse staten sloot ze zich aan bij het katholieke Frankrijk De invasies uit het noorden en zuiden leidden tot het economische verval van VlaanderenDit is het eerste Nederlandstalige boek.

read Å eBook or Kindle ePUB Æ Dick Harrison

De Dertigjarige Oorlog

Over dit thema vanuit Europees perspectief Dick Harrison heeft in dit boek aandacht voor de huurling de priester de non de schoenmaker de burgemeester en andere gewone mensen Daarnaast laat hij zien dat de Dertigjarige Oorlog een pan Europese oorlog was en heeft hij oog voor de gevechten in Afrika en Ameri.

Dick Harrison Æ 3 characters

De Dertigjarige Oorlog die jaar geleden begon wordt meestal beschreven vanuit een nationaal standpunt Maar het was in feite de allereerste wereldoorlog die bijna miljoen slachtoffers maakte Wat begon als een godsdienstoorlog in een uithoek van Europa mondde uit in een allesverwoestende strijd om de macht Vo.