Zaginięcie Chyłka i Zordon #2 [ Download ] Author Remigiusz Mróz


Characters Zaginięcie Chyłka i Zordon #2

Zaginięcie Chyłka i Zordon #2

Tawia zarzut zabójstwa Proces ma charakter poszlakowy mimo to wszystko zdaje się wskazywać na winę rodziców – wszak gdy wyeliminuje się to co niemożliwe cokolwiek pozostanie musi być prawd?. Nie przepadam za t powie ci niestety Pocz tek by naprawd obiecuj cy i my la em e Zagini cie b dzie tak zachwycaj ce jak Kasacja jednak druga po owa ksi ki to wra enie rozmy a Autor skupi uwag na rzeczach kt re potrafi y znu y ca a sprawa by a strasznie rozwleczona Odnosz wra enie e Mr z mia wietny pomys jednak nie wiedzia jak to dalej poci gn i dlatego wysz o to co wysz o Chy ka jest nadal wietna cho to co zrobi a na samym ko cu by o po prostu niew a ciwe Na pewno przeczytam kolejne cz ci ale odczuwam ogromny niedosyt zwi zany z Zagini ciem

Characters ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ☆ Remigiusz Mróz

Trzyletnia dziewczynka znika bez śladu z domku letniskowego bogatych rodziców Alarm przez całą noc był włączony a okna i drzwi zamknięte Śledczy nie odnajdują żadnych poszlak świadczącyc. Zn w nieco zaskakuj cy finisz za to Zordon nam si rozkr ci cicha woda jeden D Nikhil bez śladu z domku letniskowego Visual Communication: Images with Messages 7th Edition bogatych rodziców Alarm przez całą noc The Art of Learning: A Journey in the Pursuit of Excellence - Kindle edition by Josh Waitzkin. Humor & Entertainment Kindle eBooks @ Amazon.com. był włączony a okna i drzwi zamknięte Śledczy nie odnajdują żadnych poszlak świadczącyc. Zn w nieco zaskakuj cy finisz za to Zordon nam si rozkr ci cicha woda jeden D

Remigiusz Mróz ☆ 2 Characters

H o porwaniu i podejrzewają że dziecko nie żyjeDoświadczona prawniczka Joanna Chyłka i jej początkujący podopieczny Kordian Oryński podejmują się obrony małżeństwa któremu prokuratura s. Kurde naprawd mam problem Chodzi o to e lubi wi kszo ksi ek napisanych przez Remigiusza Mroza ale z t seri wci jakby si mijam Uwielbiam momenty w kt rych autor ko czy dane rozdzia y i nagle przenosi mnie gdzie indziej a ja przewracam zach annie kartki aby powr ci do poprzedniego poruszanego w tku Uwielbiam wykreowany wiat w kt rym adwokaci prokuratorzy i oskar eni maj swoje jasne i ciemne strony Nie mog jednak wgry si w te poszczeg lne historie tak bardzo jakbym chcia a Bohaterzy wydaj mi si irytuj cy nierozwa ni w pewien spos b nawet dziwni Nie rozumiem relacji jaka mi dzy nimi istnieje i mam wra enie e oni sami jej nie rozumiej Poza tym autor w trakcie czytania pierwszych kilkuset stron dostarcza mi emocji godnych ca kiem dobrego krymina u a potem ko czy nagle wszystko w spos b kt ry mi nie odpowiada bo zako czenie toczy si na zaledwie kilku stronach Co mi w tym wszystkim nie gra Cho bym bardzo chcia a to jako nie mog Ta seria nie jest chyba dla mnie ale i tak j doko cz aby wiedzie jak ostatecznie zako cz si pewne rozwini te w tkiWracaj c do samego Zagini cia to odnios am wra enie e jest ono o niebo lepsze ni Kasacja Zar wno styl pisania autora jak i pozosta e kwestie by y na wy szym poziomie Tytu owe zagini cie ma ej dziewczynki zrobi o w tym przypadku swoje Domy li am si kto zrobi to co zrobi ale nie mia am zielonego poj cia jak to powi za z innymi wydarzeniami Intryguj ca sprawa i rozw j akcji brak jakichkolwiek dowod w i konkretnych poszlak podj ty w tek Bia orusina przemytu a tak e niewielkiej spo eczno ci w kt rej ka dy ka dego zna To wszystko z o y o si na moje zainteresowanieCo do g wnej bohaterki Nadal nie jest ona moj ulubienic Pomimo tego przej am si tym co autor zrobi jej w tej cz ci Zordon si rozkr ci ale ci gle nie podbi mojego sercaDaj 4 gwiazdki poniewa Kasacji da am 3 i czuj si w obowi zku oceni t pozycj lepiej PS Pojawi a si Olga Szrebska Lovki foreverki


9 thoughts on “Zaginięcie Chyłka i Zordon #2

 1. says:

  Napięcie trzymało mnie do ostatnich kartekDuet Chyłka Oryński chyba nigdy mi się nie znudzi a tym bardziej poczucie h

 2. says:

  Znów nieco zaskakujący finisz za to Zordon nam się rozkręcił cicha woda jeden D

 3. says:

  nudziłam się przez większą część książki i jakoś nie mogłam się w nią wciągnąć ALE ostatnie 100 stron było bardzo dobre

 4. says:

  Kurde naprawdę mam problem Chodzi o to że lubię większość książek napisanych przez Remigiusza Mroza ale z tą serią wcią

 5. says:

  Jak dla mnie ta część jest lepsza od poprzedniej Z książkami Mroza mam ten problem że są dla mnie momentami bardzo przerysowane ta na szczęście taka nie jest Wydarzenia są ciekawe i trzymające w napięciu poza tym mamy do czynienia z fajnymi zwrotami akcji No i zakończenie bardzo mi się podobało Szczerze polecam D

 6. says:

  Nie sądziłam że to możliwe ale jest jeszcze lepsza od Kasacji Chyłka i Zordon ruzlez ; A zakończenie wymiata i nie mogę się doczekać trójki

 7. says:

  W ocenie Zaginięcia będę litościwa i pominę redaktorską fuszerkę a także nadużywanie przez Remigiusza Mroza słów perorować i minorowy choć irytowało mnie to niemiłosiernie Słyszałam o tej książce że jest najlepszą z czterech części Pomyślałam że dam szansę Chyłce i Zordonowi To chyba nie był najlepszy

 8. says:

  Nie przepadam za tą powieścią niestety Początek był naprawdę obiecujący i myślałem że Zaginięcie będzie tak zachwycające jak Kasacja jednak druga połowa książki to wrażenie rozmyła Autor skupił uwagę na rzeczach które potrafiły znużyć cała sprawa była strasznie rozwleczona Odnoszę wrażenie że Mróz miał świetny pomysł jednak nie wiedział jak to dalej pociągnąć i dlatego wysz

 9. says:

  Mróz odebrał mi kolejną dobę życia Świąteczną rodzinną atmosferę zastąpiłem czytaniu tego ogromnego tomiszcza które nazwano Zaginięciem I naprawdę było warto Mogę z przyjemnością ogłosić że doczekaliśmy się po

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *